uvod-dodavatele

Nákup a logistika

Nákup a logistika v olomouckém závodě jsou důležité organizační složky, které poskytují možnost komplexního řízení materiálového toku od dodavatelů k našim odběratelům. Naši zákazníci specifikují své odběratelské požadavky formou odvolávek, které jsou podkladem pro expedici, plánování výroby a nákupu v určitém časovém období.

Tyto odvolávky ve formě EDI zpráv jsou zpracovávány podnikovým řídícím a plánovacím systémem. Tak je zajištěno, že logistický řetězec funguje jako celek a přináší výhody všem zúčastněným stranám.

Dodavatelský portál

Aplikace dodavatelský portál je prostředek pro komunikaci mezi odběratelem a dodavatelem prostřednictvím webových stránek. Základním významem komunikace pomocí dodavatelského portálu je urychlení a vetší komfort při předávání informací v dodavatelsko-odběratelském řetězci.

Aplikace Dodavatelského portálu umožňuje komunikaci s dodavateli ve třech základních oblastech, které je možné vzájemně kombinovat podle charakteru dodavatele.

První oblastí je komunikace prostřednictvím diskrétních nákupních objednávek. Jedná se o zobrazení klasické nákupní objednávky a jejích položek s termíny a množstvím dodávek.

Druhou oblastí je komunikace pomocí zobrazení dodavatelských rozvrhů, která umožňuje lepší orientaci dodavatele v dlouhodobém časovém horizontu. V tomto režimu umožňuje aplikace dodavatelům také porovnání požadovaných dodávek v časovém horizontu jednotlivých uvolnění (upřesnění) požadavků na dodávky. Dodavatel získává rychlý přehled o změnách mezi současnou a předchozí objednávkou.

Další oblastí je poskytování informací o aktuálním stavu zásob v konsignačním skladu, který dodavatel doplňuje.

Dokumenty ke stažení

  Všeobecné nákupní podmínky

  Dohoda o jakosti

Kontakty

David Matuška
Ředitel logistiky a nákupu

e-mail: dmatuska@seniorflexonics.cz
tel. +420 585 151 189

 

Zdeňka Kovářová
Vedoucí skladu

e-mail: zkovarova@seniorflexonics.cz
tel. +420 585 151 779

Přihlášení do dodavatelského systému

Kde nás najdete?

Senior Flexonics Czech s.r.o.
Průmyslová 733/9
779 00 Olomouc - Holice
© SENIOR FLEXONICS CZECH S.R.O. 2017 -
www.seniorplc.com
Informace o ochraně osobních údajů
Tvorba www stránek Winternet