system-kvality

Systém kvality a EH&S

Kvalita je pro nás klíčem k dosažení zákaznické spokojenosti a důvěry. Proto jsme vybudovali systémy řízení, jež zahrnuje systém řízení kvality, environmentální systém řízení (EMS) a systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Systém řízení kvality

Naše společnost má zaveden a certifikován systém managementu kvality vycházející z požadavků technické specifikace IATF 16949.

Politikou kvality společnosti je uspokojování stávajících i předpokládaných potřeb a očekávání zákazníků a zabezpečení, že zavedený systém kvality a technologie je ve shodě s jejich požadavky.

Společnost plánuje a poskytuje zdroje pro realizaci identifikovaných procesů systému managementu tak, aby byly naplňovány požadavky všech zainteresovaných stran včetně požadavků zákona a dalších předpisů.

Navíc k systému certifikovanému podle IATF 16949 provádíme mnoho činností v prostředí orientovaném na zákazníka. Náš standard tvoří například metalurgické analýzy, auditování produktu či rozvojové programy pro dodavatele. Zabýváme se rovněž PFMEA, kontrolními plány podle AIAG, PPAP, statistickou kontrolou procesů a studiemi proveditelnosti.

Náš úspěch závisí na spokojenosti zákazníka, a proto vysoká úroveň kvality produktů je nejvyšším cílem každého zaměstnance společnosti.

Systém OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Implementací normy ISO 14001 společnost vyjadřuje svůj postoj k životnímu prostředí a cílenou snahu se aktivně podílet na ochraně životního prostředí, vytváření bezpečných a zdravých pracovních podmínek pro své zaměstnance a jejich trvalé zlepšování.

Systém BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Společnost v souladu se svými strategickými záměry a cíli a jako výraz odpovědnosti za bezpečnost a ochranu zdraví při práci vyhlásila politiku BOZP jako svou nejvyšší prioritu, ve které se mimo jiné zavazuje:

  • chránit zdraví zaměstnanců společnosti a všech dalších osob dodržováním a neustálým zlepšováním podmínek pro bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a práci,
  • snižovat nebezpečí vzniku úrazů a škod při provozování všech činností, s důrazem na prevenci a na důsledné šetření příčin a přijímání účinných nápravných opatření za účelem jejich odstranění nebo omezení;
  • podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost, ochranu zdraví jiných osob, ochranu majetku společnosti a za bezpečnost v prostorách a lokalitách působení společnosti.

Systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je certifikovaný podle požadavků normy ISO 45001.

Certifikáty

Testování a měření

Naše výrobky testujeme a měříme ve vlastní laboratoři. V případě potřeby zkoušíme v nezávislé externí laboratoři.

Některá používaná zkušební a měřící zařízení:

Kde nás najdete?

Senior Flexonics Czech s.r.o.
Průmyslová 733/9
779 00 Olomouc - Holice
© SENIOR FLEXONICS CZECH S.R.O. 2017 -
www.seniorplc.com
Informace o ochraně osobních údajů
Tvorba www stránek Winternet